like
like
like
like
"   I’m so very much, fucking, fucking, very much, very so, so, too (ehm…) DISAPPOINTED!   "
Alice dixit.
like
like

Problemes del primer món:

Slayer a Barcelona i jo sense ningú amb qui anar-hi :___C

Si hi vaig sola, em mataran.

like
like
like
like
like
like